ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletCycle contest
bulletNew Motorcycle
bulletMotor sport
bulletCycle Care
dot
dot
bulletThai Honda
bulletThai Yamaha
bulletThai Suzuki
bulletKawasaki Motor
bulletVespa Thailand
bulletOKD Shock
bulletStallions Motorcycle
bulletDucati Thailand
bulletBMW Thailand
bulletHarley-Davidson Thailand
bulletTriumph Thailand
dot
dot
bullet101bike
bulletเล่าเกียงเซ้ง
bulletธีระมอเตอร์ไซเคิล
bulletPanom Racing
bulletPanda Rider
bulletดำรงค์ยางยนต์
dot

dot


เพิ่มเพื่อน
www.cycle-road.com


“ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

     บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดทำโครงการ ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย ให้กับเยาวชน นักเรียนนักศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ

     ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนนับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 16,000 คน บาดเจ็บมากกว่า 500,000 คน ดังนั้นทุก 1 ชั่วโมงในประเทศไทยจะมีผู้เสียชีวิตถึง 2 คน นอกจากนี้ยังพบว่าสถิติผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็ก จากข้อมูลของการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ปี 2554 พบว่าเด็กอายุตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี มีจำนวนถึง 470 คน และอายุตั้งแต่ 16 ถึง 20 ปี มีจำนวนมากถึง 942 คน ถือเป็นความสูญเสียอย่างมากที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน การสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ด้วยการจัดทำโครงการ “ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” ขึ้น โดยมีการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัย ให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษา ให้มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ให้นักเรียนนักศึกษาได้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยบริษัทกลางฯ มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยกับนักเรียนในสถานศึกษา  รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองต่างๆ ที่ผู้ประสบภัยจะได้รับจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะเป็นความรู้ทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
โดยรูปแบบโครงการแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การฝึกอบรมภาคทฤษฎี  มีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนทุกระดับในสถานศึกษา เพี่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงกฎจราจรเบื้องต้นเพื่อการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง การฝึกภาคปฏิบัติ  มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่แฝงความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรต่างๆ ที่จะนำไปสู่การขับขี่รถอย่างปลอดภัย และไม่เกิดอุบัติเหตุ เช่น ฐานการเรียนรู้ การขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมีถนนจำลองที่ทางบริษัทกลางฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในโครงการโดยเฉพาะ และเพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาจะต้องจัดตั้งเป็นชมรมขึ้น ภายใต้ชื่อ “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อตอกย้ำถึงความตระหนักและจิตสำนึกให้กับเยาวชนอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันนี้ ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา มีจำนวนกว่า 390 ชมรม ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ติดต่อได้ที่ บริษัทกลางฯ CALL CENTER 1791 ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
 

 
Special Scoop...

2012 350 Enduro Comparision :: Power Orange 350 vs. 350
เส้นทางหฤโหด สู่การเป็น "ราชาแห่งสตั๊นท์"
ล้อแม็ก VS ล้ออลูมิเนียมอัลลอย
Cycle Clinic
WR250F Vs. CRF250X : The Japanese Enduro Test
Top 10 Best Superbike 2012
Test - Kawasaki Z1000 2012
ดอม เหตระกูล กับ Triumph มอเตอร์ไซค์ในฝันสำหรับคนรุ่นใหม่
Yamaha Press Member "Diasil Technology 2011"
เยือนประเทศลาว กับ Yamaha
Yamaha Fuel Saving Touring Contest