ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletCycle contest
bulletNew Motorcycle
bulletMotor sport
bulletCycle Care
dot
dot
bulletThai Honda
bulletThai Yamaha
bulletThai Suzuki
bulletKawasaki Motor
bulletVespa
bulletGPX
bulletHSEM
bulletDucati
bulletBMW Thailand
bulletHarley-Davidson Thailand
bulletTriumph Thailand
dot
dot
bulletJomthai Asahi
bulletIRC Tire
bulletDID / ELF / STANLEY
bulletCastrol
bulletIDEMITSU
bulletฺBRIDGESTONE
dot

dot


เพิ่มเพื่อน
www.cycle-road.com


สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนฯ

ไทยยามาฮ่าฉลอง 60 ปี ร่วมมือสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนฯ 

ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา พร้อมส่งมอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษา มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท


บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายรถจักรยานยนต์คุณภาพระดับโลก ร่วมลงนามประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความยั่งยืนภาคการศึกษาร่วมกับสมาคมฯ พร้อมทั้งการเดินหน้าสนับสนุนเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ออโตเมติกขนาด 300 ซีซี เพื่อการศึกษาจำนวน 135 เครื่อง

สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ ประกอบด้วยความร่วมมือทางด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาดังนี้

1.สนับสนุนการเปิดศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่าขึ้นในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 18 แห่งในระยะเวลา 3 ปี

2.สนับสนุนเดินหน้าในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

3.สนับสนุนการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนเทคนิคเครื่องยนต์ และเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ให้แก่คณะอาจารย์ในสมาคมฯ และนักศึกษา

4.สนับสนุนความรู้ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพกีฬามอเตอร์สปอร์ต พร้อมจัดการแข่งขัน YAMAHA MOTO CHALLENGE เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านของกีฬามอเตอร์สปอร์ต

5.สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยให้แก่นักศึกษาภายใต้สังกัดของสมาคมฯ เพื่อเพิ่มวินัย และการขับขี่ที่ปลอดภัยเคารพกฎจราจรบนท้องถนน

ซึ่งในการลงนามร่วมเซ็นสัญญาประกาศความร่วมมือทางการศึกษาครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มุ่งหวังในการพัฒนาการศึกษา เทคนิคเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ออโตเมติกยุคใหม่ ให้กับนักเรียน นักศึกษาในสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซี่ง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมมือในด้านการศึกษากันมาอย่างยาวนานเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2556 ทางบริษัทฯ ได้ทำการเปิดศูนย์อบรมเทคนิค และบริการยามาฮ่าขึ้นในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเป็นครั้งแรก พร้อมให้การอบรมคณาจารย์ และนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีศูนย์ฝึกอบรมเทคนิค และบริการยามาฮ่า จำนวน 20 สถาบัน อีกทั้งได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และได้ยกระดับเป็นการแข่งขันระดับประเทศในปี พ.ศ.2561 และในปี พ.ศ.2562 ทางบริษัทฯ ได้ทำการทูลขอพระราชทานรางวัลเกียรติยศจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับนักศึกษาผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะฝีมือช่างรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เป็นครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน

ด้านการส่งเสริมอาชีพใหม่ กับองค์ความรู้เฉพาะตัว กีฬามอเตอร์สปอร์ต ซึ่ง ทางไทยยามาฮ่า ได้จัดตั้งโครงการวิชาชีพมอเตอร์สปอร์ต YAMAHA MOTO CHALLENGE ขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2558 ให้กับนักศึกษาแผนกช่างยนต์ โดยนำ คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเรียนรู้กีฬามอเตอร์สปอร์ต กับ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ทีมแข่งชั้นนำของเอเชีย ที่มีประสบการณ์ระดับโลก และครองตำแหน่งแชมป์ซูเปอร์สปอร์ตเอเซียหลายสมัยอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันเป็นปีที่ 9 ของโครงการ YAMAHA MOTO CHALLENGE และมีการนำนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบในด้านฝีมือช่าง ทีมแข่ง เข้าร่วมทำงานกับ ทีมแข่งสังกัด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ในโครงการ YAMAHA R3 bLU cRU Asia-Pacific Cup ซึ่งเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ด้วย ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านโครงการวิชาชีพมอเตอร์สปอร์ตมาแล้วถึง 775 คน จาก 135 วิทยาลัย

ในด้านองค์ความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี พร้อมสร้างจิตสำนึกการขับขี่รถอย่างปลอดภัย จึงได้มีความร่วมมือในโครงการอาชีวศึกษาเอกชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ปัจจุบันมี สถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น 28 สถาบัน มีจำนวนนักเรียนที่ได้ร่วมโครงการมากถึง 15,340 คน และครูผู้ฝึกสอนผ่านการอบรม 125 คน

ตลอดการดำเนินงานของไทยยามาฮ่าในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องถึง 60 ปี ความเชื่อมั่นที่สังคมไทยมอบให้กับยามาฮ่า ได้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ ไทยยามาฮ่า พร้อมที่จะส่งมอบความรู้แห่งความยั่งยืนให้กับภาคการศึกษาด้วยความมุ่งมั่น เต็มใจและยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ด้วยการก้าวเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

พร้อมกันนี้ทาง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มีความยินดีที่จะประกาศมอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ออโตเมติกขนาด 300 ซีซี เพื่อการศึกษา จำนวน 135 เครื่อง มูลค่า 3,240,000 บาท ให้กับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปมอบให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในสังกัดสมาคมฯ เป็นเครื่องมือสื่อการสอนต่อไป

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย ไม่เพียงแต่ในด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นนโยบายสำคัญในระดับโลกของยามาฮ่า แต่ยังรวมไปถึงการสร้างความยั่งยืนในด้านการศึกษาให้กับ สถาบันการศึกษา และเยาวชนไทย ซึ่งจะเห็นได้จากพัฒนาการภายใต้การร่วมมือกันในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และเราจะเดินหน้าให้ความสำคัญกับภาคการศึกษาและเยาวชนไทย ต่อไปด้วยความมั่นคงยั่งยืน
Cycle Road News

Yamaha Motor Show 2024
New Giorno+ Donald Duck
Honda Star Wars Limited
YAMAHA AUTOMATIC SHOWOFF
Yamaha Championship
Yamaha EXCITER155
TOPTEN RECORD DRAG BATTLE 2024
New Yamaha MT-15
CUB Camping EP. 2
Honda E-CLUTCH 650
Yamaha เปิดฉากสวยสนามแรก
YAMAHA THAILAND RACING TEAM
YAMAHA Best Automatic Fashion Festival 2024
Yamaha XSR900 GP
“ไทยยามาฮ่ามอเตอร์” ฉลองครบรอบ 60 ปี article
Thailand Bike of the Year 2024
H-SEM MOBILA-G V.2 article
Yamaha MT09
THE CREATOR ARENA
Yamaha MAX Series Community
YAMAHA Best Fashion Automatic Festival 2023
นายพงศธร เอื้อมงคลชัย
Kawasaki Ninja 7 Hybrid
Ducati Monster 30 Anniversario
Honda Shadow Phantom
Suzuki GSX-8R
ํYamaha Motor Expo2023
Yamaha Tenere 700
YAMAHA PG-1 article
BMW F900XR
Aprilia Tuareg 660
Thruxton RS
Yamaha Automatic Trip
Brabus 1300 R
“ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ article
KAWASAKI KSR 110
Yamaha Bolt R-Spec
Yamaha XSR900 DB40
Kawasaki Ninja e1
Yamaha YZ250F
MV Agusta Superveloce 98
Ducati DesertX Rally
Indian Roadmaster
"ไทยยามาฮ่า" เวิลด์ซูเปอร์สปอร์ต
เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ article
Indian Sport Chief article
Yamaha Tracer 9 GT+ article
“นักบิดไทยฮอนด้า” ระเบิดฟอร์มโฮมเรซ article
Yanaha XMAX Connected article
ชาวยามาฮ่าคลับร่วมเชียร์ไอเดีย article
Yamaha Automatic Trip article
YAMAHA R3 bLU cRU article
Yamaha XMAX Connected article
YAMAHA XSR700 Legacy
เที่ยวบางเสร่...วันเบาๆ กับยามาฮ่าฟินน์ article
ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม
NMAX TRIP
YAMAHA FAZZIO Hybrid
ยามาฮ่า เดินหน้าปลูกป่า
IRC.-D.I.D Ride for Life article
YAMAHA YZF-R1 GYTR VR46
Yamaha Finn Fest 2023 article
NMAX Trip
Yamaha Tenere
XMAX Connected
Yamaha XMAX
FINN Fest เทศกาลลานฟินน์ ครั้งที่ 2 จ.เชียงใหม่
XMAX Trip
ยามาฮ่าจัดใหญ่ ประกวดรถแต่ง MAX Series 100 คัน
"ไทยยามาฮ่า" ปรับแผนส่ง "รัฐพงษ์" บิดแทน "อภิวัฒน์"
YAMAHA R3 bLU cRU Thailand​
Yamaha Grand for Good
์New Yamaha R15 Conneted
เวิลด์ ซูเปอร์สปอร์ต
Yamaha Rev’n Ride
Yamaha Finn Fest 2023
YAMAHA R15 Connected
Songkran Safe & Save 2566
Yamaha Yacht party
ยามาฮ่าคว้ารางวัลการออกแบบและดีไซน์บูธ
Honda Motor Show 2023
Yamaha Motor Show 2023
Yamaha Fazzio Hybrid
ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม
H-Sem MOBILA-G article
YAMAHA THAILAND RACING TEAM
กวาร์ตาราโร่ MotoGP 2023 article
“ยามาฮ่า” รุกต่อเนื่องตลาดรถจักรยานยนต์ไทย
Champing Trip article
Bridgestone Battlax Trackday 2023 article
2023 YZ450F
Yamaha Finn article
Bridgestone Battlax Trackday 2023 article
Yamaha AEROX Y-Connect
YAMAHA XMAX CONNECTED
Yamaha XSR900
New Rebel 500
YAMAHA Belle
Yamaha YZF-R3