ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletCycle contest
bulletNew Motorcycle
bulletMotor sport
bulletCycle Care
dot
dot
bulletThai Honda
bulletThai Yamaha
bulletThai Suzuki
bulletKawasaki Motor
bulletVespa
bulletGPX
bulletHSEM
bulletDucati
bulletBMW Thailand
bulletHarley-Davidson Thailand
bulletTriumph Thailand
dot
dot
bulletJomthai Asahi
bulletIRC Tire
bulletDID / ELF / STANLEY
bulletCastrol
bulletIDEMITSU
bulletฺBRIDGESTONE
dot

dot


เพิ่มเพื่อน
www.cycle-road.com


60 ปี ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ร่วมสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม

ฉลองครบรอบ 60 ปี ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ร่วมสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม 

เปิด “โครงการหมวกกันน็อกยามาฮ่าขนาดเล็ก” เพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน

(หมวกกันน็อกขนาดเล็กที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - มอก.)บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ฉลองครบรอบ 60 ปี ผู้ดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รถจักรยานยนต์คุณภาพที่อยู่คู่คนไทยมากว่าครึ่งศตวรรษผลิตรถจักรยานยนต์ รุ่นพิเศษ “YAMAHA FINO FINAL EDITION” จำนวน 999 คัน โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายมาพัฒนา และผลิตหมวกนิรภัยขนาดเล็กที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยการร่วมมือหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชนในการเริ่มโครงการผลิตหมวกนิรภัยขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานการผลิต เพื่อลดการสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยมีจุดประสงค์ที่สำคัญในการเสริมความปลอดภัยให้กับเด็กเล็ก เยาวชน รวมถึงสุภาพสตรีที่มีขนาดศีรษะขนาดเล็ก ให้ได้รับความปลอดภัย และลดการสูญเสียเมื่อสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์ ด้วยหมวกนิรภัยที่ได้รับมาตรฐานการผลิตที่ผ่านมาตรฐาน มอก. 369-2557 ที่มีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อใช้งานจริงบนท้องถนน 


สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อลดการสูญเสีย ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบายเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของรัฐบาลมาโดยตลอด เห็นได้จากโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของยามาฮ่า เช่น การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) การอบรมขับขี่ปลอดภัย การสนับสนุนหมวกนิรภัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 60 ปี ของ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย จึงได้จัดโครงการหมวกกันน็อกยามาฮ่าขนาดเล็ก” (หมวกกันน็อกขนาดเล็กที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - มอก.) เพื่อสานต่อโครงการ CSR เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนระดับประเทศ มาร่วมกันพัฒนา และผลิตหมวกนิรภัยขนาดเล็กที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และลดการบาดเจ็บสูญเสียบนท้องถนนของเด็ก และเยาวชนของชาติ 

สำหรับ กิจกรรมเพื่อสังคมของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้เกิดหมวกนิรภัยขนาดเล็กสำหรับเด็ก และเยาวชนไทยที่มีมาตรฐาน มีผู้ผลิตให้ความสำคัญ และสนใจผลิตหมวกนิรภัยขนาดเล็กออกสู่ท้องตลาดมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองได้นำให้บุตรหลานได้ใช้งาน 

ซึ่งโครงการหมวกกันน็อกยามาฮ่าขนาดเล็ก (หมวกกันน็อกขนาดเล็กที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - มอก.) ในครั้งนี้จะร่วมมือกับร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ นำหมวกนิรภัยขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานการผลิต ไปบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ สถานศึกษา และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อให้กับเด็ก และเยาวชน รวมถึงสุภาพสตรีที่มีขนาดศีรษะขนาดเล็ก ได้ใช้หมวกนิรภัยที่เหมาะสมกับขนาดของศีรษะ และได้ใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานการในการผลิต 

นอกจากนี้ ยามาฮ่ายังได้รณรงค์การใส่หมวกนิรภัยด้วย โดยจัดทำ VDO รณรงค์การใส่หมวกนิรภัย เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ทั้งของบริษัทฯ และผู้จำหน่ายทั่วประเทศ รวมถึงทำกิจกรรมร่วมกับผู้จำหน่ายทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการรับรู้ ให้ความรู้ และรณรงค์อย่างแพร่หลาย รวมถึงหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้กิจกรรมเพื่อสังคมของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกระตุ้นที่ให้ผู้ผลิตหมวกนิรภัยร่วมกันผลิตหมวกขนาดเล็กสำหรับเด็ก เยาวชน และสุภาพสตรีที่มีขนาดศีรษะขนาดเล็กที่ได้รับมาตรฐานการผลิตที่แท้จริง ออกสู่ท้องตลาดมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ให้เหมาะสมต่อไป


สำหรับหมวกกันน็อกขนาดเล็กนี้ เป็นหมวกนิรภัยที่ได้รับมาตรฐานมีขนาดเล็กมีขนาดเส้นรอบวงศีรษะที่ 54 เซนติเมตร ทำให้เด็กที่มีอายุระหว่าง 7 - 11 ปี รวมทั้งสุภาพสตรีที่มีขนาดศีรษะเล็ก สามารถสวมใส่ได้อย่างปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.369-2557 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล UNECE Regulation No. 22 โดยครอบคลุมหลายด้าน เพื่อประเมินความปลอดภัย และความทนทานของหมวกนิรภัย มีรายละเอียดการทดสอบ เช่น การทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทก การทดสอบความคงรูป การทดสอบสายรัดคาง การทดสอบการคงตำแหน่งบนศีรษะ การทดสอบคุณลักษณะแผ่นบังลม (ถ้ามี) โดยการทดสอบเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าหมวกนิรภัยที่ผ่านมาตรฐาน มอก. 369-2557 มีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อใช้งานจริงบนท้องถนน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดการกระแทกหรืออุบัติเหตุ 

สำหรับหมวกนิรภัยขนาดเล็กภายใต้ “โครงการหมวกกันน็อกยามาฮ่าขนาดเล็ก” (หมวกกันน็อกขนาดเล็กที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - มอก.) ได้มีการออกแบบโดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เน้นสีสันที่สดใส มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 54 เซนติเมตร เหมาะกับเด็ก และเยาวชน อายุระหว่าง 7 - 11 ปี หรือ สุภาพสตรีที่มีศีรษะขนาดเล็ก ควบคุมการพัฒนา และผลิตโดย บริษัท เอส.วาย.เค. ออโต้พาร์ต อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตหมวกนิรภัยชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์สินค้า INDEX ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตหมวกนิรภัยตามมาตรฐานการผลิตเลขที่ มอก. 369-2557 ที่ถูกปรับปรุงใหม่ จึงมั่นใจได้ว่าหมวกนิรภัยในโครงการฯ เป็นหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน สามารถสวมใส่ได้อย่างมั่นใจ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บสูญเสียบนท้องถนน


โดยบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จะมีการผลิตจำนวน 12,000 ใบ และจะบริจาคส่งมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ภายในปี 2567 โดยร่วมกับผู้จำหน่ายในแต่ละพื้นที่ในการส่งมอบหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนต่อไป

 Cycle Road News

IRC-D.I.D RIDE FOR LIFE 2024
Yamaha YZF-R7
XMAX Tech MAX One Day Trip
Honda ACADEMY สนามที่ 2
ยามาฮ่า ฉลอง 60 ปี สานต่อความห่วงใยเยาวชน
Honda Academy 2024
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษา
Yamaha FAZZIO x FILA Limited Edition
YAMAHA FAZZIO GEN YOUR
Yamaha Motor Show 2024
New Giorno+ Donald Duck
สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนฯ
Honda Star Wars Limited
YAMAHA AUTOMATIC SHOWOFF
Yamaha Championship
Yamaha EXCITER155
TOPTEN RECORD DRAG BATTLE 2024
New Yamaha MT-15
CUB Camping EP. 2
Honda E-CLUTCH 650
Yamaha เปิดฉากสวยสนามแรก
YAMAHA THAILAND RACING TEAM
YAMAHA Best Automatic Fashion Festival 2024
Yamaha XSR900 GP
“ไทยยามาฮ่ามอเตอร์” ฉลองครบรอบ 60 ปี article
Thailand Bike of the Year 2024
H-SEM MOBILA-G V.2 article
Yamaha MT09
THE CREATOR ARENA
Yamaha MAX Series Community
YAMAHA Best Fashion Automatic Festival 2023
นายพงศธร เอื้อมงคลชัย
Kawasaki Ninja 7 Hybrid
Ducati Monster 30 Anniversario
Honda Shadow Phantom
Suzuki GSX-8R
ํYamaha Motor Expo2023
Yamaha Tenere 700
YAMAHA PG-1 article
BMW F900XR
Aprilia Tuareg 660
Thruxton RS
Yamaha Automatic Trip
Brabus 1300 R
“ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ article
KAWASAKI KSR 110
Yamaha Bolt R-Spec
Yamaha XSR900 DB40
Kawasaki Ninja e1
Yamaha YZ250F
MV Agusta Superveloce 98
Ducati DesertX Rally
Indian Roadmaster
"ไทยยามาฮ่า" เวิลด์ซูเปอร์สปอร์ต
เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ article
Indian Sport Chief article
Yamaha Tracer 9 GT+ article
“นักบิดไทยฮอนด้า” ระเบิดฟอร์มโฮมเรซ article
Yanaha XMAX Connected article
ชาวยามาฮ่าคลับร่วมเชียร์ไอเดีย article
Yamaha Automatic Trip article
YAMAHA R3 bLU cRU article
Yamaha XMAX Connected article
YAMAHA XSR700 Legacy
เที่ยวบางเสร่...วันเบาๆ กับยามาฮ่าฟินน์ article
ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม
NMAX TRIP
YAMAHA FAZZIO Hybrid
ยามาฮ่า เดินหน้าปลูกป่า
IRC.-D.I.D Ride for Life article
YAMAHA YZF-R1 GYTR VR46
Yamaha Finn Fest 2023 article
NMAX Trip
Yamaha Tenere
XMAX Connected
Yamaha XMAX
FINN Fest เทศกาลลานฟินน์ ครั้งที่ 2 จ.เชียงใหม่
XMAX Trip
ยามาฮ่าจัดใหญ่ ประกวดรถแต่ง MAX Series 100 คัน
"ไทยยามาฮ่า" ปรับแผนส่ง "รัฐพงษ์" บิดแทน "อภิวัฒน์"
YAMAHA R3 bLU cRU Thailand​
Yamaha Grand for Good
์New Yamaha R15 Conneted
เวิลด์ ซูเปอร์สปอร์ต
Yamaha Rev’n Ride
Yamaha Finn Fest 2023
YAMAHA R15 Connected
Songkran Safe & Save 2566
Yamaha Yacht party
ยามาฮ่าคว้ารางวัลการออกแบบและดีไซน์บูธ
Honda Motor Show 2023
Yamaha Motor Show 2023
Yamaha Fazzio Hybrid
ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม
H-Sem MOBILA-G article
YAMAHA THAILAND RACING TEAM
กวาร์ตาราโร่ MotoGP 2023 article
“ยามาฮ่า” รุกต่อเนื่องตลาดรถจักรยานยนต์ไทย
Champing Trip article