ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletCycle contest
bulletNew Motorcycle
bulletMotor sport
bulletCycle Care
dot
dot
bulletThai Honda
bulletThai Yamaha
bulletThai Suzuki
bulletKawasaki Motor
bulletVespa
bulletGPX
bulletHSEM
bulletDucati
bulletBMW Thailand
bulletHarley-Davidson Thailand
bulletTriumph Thailand
dot
dot
bulletJomthai Asahi
bulletIRC Tire
bulletDID / ELF / STANLEY
bulletCastrol
bulletIDEMITSU
bulletฺBRIDGESTONE
dot

dot


เพิ่มเพื่อน
www.cycle-road.com


“ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

     บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดทำโครงการ ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย ให้กับเยาวชน นักเรียนนักศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ

     ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนนับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 16,000 คน บาดเจ็บมากกว่า 500,000 คน ดังนั้นทุก 1 ชั่วโมงในประเทศไทยจะมีผู้เสียชีวิตถึง 2 คน นอกจากนี้ยังพบว่าสถิติผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็ก จากข้อมูลของการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ปี 2554 พบว่าเด็กอายุตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี มีจำนวนถึง 470 คน และอายุตั้งแต่ 16 ถึง 20 ปี มีจำนวนมากถึง 942 คน ถือเป็นความสูญเสียอย่างมากที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน การสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ด้วยการจัดทำโครงการ “ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” ขึ้น โดยมีการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัย ให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษา ให้มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ให้นักเรียนนักศึกษาได้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยบริษัทกลางฯ มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยกับนักเรียนในสถานศึกษา  รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองต่างๆ ที่ผู้ประสบภัยจะได้รับจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะเป็นความรู้ทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
โดยรูปแบบโครงการแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การฝึกอบรมภาคทฤษฎี  มีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนทุกระดับในสถานศึกษา เพี่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงกฎจราจรเบื้องต้นเพื่อการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง การฝึกภาคปฏิบัติ  มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่แฝงความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรต่างๆ ที่จะนำไปสู่การขับขี่รถอย่างปลอดภัย และไม่เกิดอุบัติเหตุ เช่น ฐานการเรียนรู้ การขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมีถนนจำลองที่ทางบริษัทกลางฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในโครงการโดยเฉพาะ และเพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาจะต้องจัดตั้งเป็นชมรมขึ้น ภายใต้ชื่อ “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อตอกย้ำถึงความตระหนักและจิตสำนึกให้กับเยาวชนอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันนี้ ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา มีจำนวนกว่า 390 ชมรม ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ติดต่อได้ที่ บริษัทกลางฯ CALL CENTER 1791 ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
 

 
Special Scoop...

2012 350 Enduro Comparision :: Power Orange 350 vs. 350
เส้นทางหฤโหด สู่การเป็น "ราชาแห่งสตั๊นท์"
ล้อแม็ก VS ล้ออลูมิเนียมอัลลอย
Cycle Clinic
WR250F Vs. CRF250X : The Japanese Enduro Test
Top 10 Best Superbike 2012
Test - Kawasaki Z1000 2012
ดอม เหตระกูล กับ Triumph มอเตอร์ไซค์ในฝันสำหรับคนรุ่นใหม่
Yamaha Press Member "Diasil Technology 2011"
เยือนประเทศลาว กับ Yamaha
Yamaha Fuel Saving Touring Contest